Kodex chování v PDF

Způsob podání oznámení

Oznámení lze podat i anonymně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ústně nebo na níže uvedených kontaktech: