Novinky

Zpět na přehled novinek

Práce na novém projektu Nové Oslavany

Na počátku roku 2022 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí k námi plánovanému projektu Nové Oslavany. Začali jsme proto bez odkladu zpracovávat etapizaci výstavby a prodejní strategii jednotlivých nemovitostí v rámci rozsáhlého území. Na velkorysé ploše bude nyní v rámci několika let postupně probíhat zasíťování, budování příjezdových komunikací, vytyčení pozemků pro individuální výstavbu, ale také výstavba řadových a bytových domů. V neposlední řadě bude brán zřetel i na občanskou vybavenost. Nově budovaná rezidenční čtvrť tak nebude ochuzena například o mateřskou školu a řadu nebytových prostor. Víc o tomto projektu naleznete zde.

Všechna grafická znázornění jsou umělecké vizualizace a zobrazují pouze orientační vzhled lokality.